دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)23 دی 1397

سوالات عربی نهم

مولف: بزرگمهر حامد   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

سؤالات

۱-

متضاد کلمه قبیح کدام است ؟

الف )
جَمیل 
 
ب )
غریب 
 
ج )
 قریب     
 
د )
سمیع 
 
۲-

وزن کلمه مَشهود کدام گزینه زیر است ؟

 
الف )
شاهد  
 
ب )
 فاعل     
 
ج )
شَهَدَ  
د )
مفعول 
 
۳-

ترجمه ی درست نَزَلوا عبارت از:

 
الف )
پایین آمد      
ب )
پایین آمدند     
 
ج )
 پایین آمدم     
 
د )
پایین آمدید    
 
۴-

ترجمه ی درست جمله ِ رُأینا دٌخانا عِن بَعیدٍ کدام است ؟

 
الف )
دود را دیدند       
 
ب )
دودی دیدید             
ج )
دودی را از دور دیدیم    
 
د )
دودی را از دور دیدند
 
۵-

ترجمه  صحیح جمله ثُم عَصَفتُ ریاحٌ شدیده کدام است

 
الف )
پس باد وزید      
 
ب )
پس باد شدید می وزد     
 
ج )
پس بادهای شدیدی شروع به وزیدن کرد   
د )
پس بادهای شدیدی وزید
 
۶-

معنای واژه سَبّحَعَ عَلَی یعنی

الف )
تشویق کرد به        
 
ب )
 تشویق می کند علی را      
 
ج )
تشویق کنید علی را     
 
د )
تشویق کردیم او را 
 
۷-

کدامیک از فعل ها امر است ؟

 
الف )
اَمَروا    
ب )
 اُدخُلنَ      
 
ج )
 یَترُکنَ      
 
د )
 تَشکُرُ
 
۸-

با توجه به لغت داده شده کدام گزینه معنای آن نادرست است

 
الف )
فَرَج : گشایش     
 
ب )
جَدَّ : کوشید    
ج )
بَغتَه : شکسته شد    
 
د )
عَدوّ : دشمن 
 
۹-

با توجه به لغت اَلرَّصیف به کدام گزینه وصل می شود ؟

 
الف )
فی الصَّفِّ السّادِسِ الابترائیِّ      
 
ب )
جَریانُ الدُموعِ   مَن الُحزنِ    
 
ج )
غَیبِ السّماواتِ    
د )
جانِبٌ مِن السّارِعِ لِمٌرورِ النّاسِ
 
۱۰-

متنی سَیِّدات کدام گزینه زیر است ؟

 
الف )
سَیِّدانِ 
 
ب )
سَیِّده 
ج )
سَیِّدتانِ  
 
د )
 سَیِّونَ
 

تعداد مشاهده (202)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "سوالات عربی نهم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید